Ideas unlimited d.o.o.

Za tvrtku Ideas unlimited d.o.o. izradili smo dizajn kompletnog vizualnog identiteta i pripremu za tisak.

Specifikacija

Dizajn i priprema za tisak
Dizajn logotipa
Dizajn posjetnica
Dizajn poslovne mape