Turistička agencija Otia

Bilo nam je zadovoljstvo surađivati i izraditi logotip za Turističku agenciju Otia iz Makarske.

Specifikacija

Dizajn logotipa